učí němčinu a češtinu
Jsme dvě holky, které mají rády němčinu, a proto ji učí a snaží se to dělat zábavně. Katja se narodila ve Švýcarsku a v Praze už téměř dokončuje studium germanistiky. Bára je Češka, která s Katjou na bakaláři studovala germanistiku a dokončila studium Evropské agrární diplomacie. Němčina a čeština nás baví a snažíme se ji učit tak, aby to bavilo i vás :)

Naším cílem je naučit němčinu všechny, kteří o to stojí.
Hallo, ich bin Bára. Narodila jsem se v Praze a po ukončení gymnázia jsem studovala obor Německý jazyk a literatura na FF UK. V rámci studia jsem absolvovala roční pobyt v německém Bayreuthu na tamější univerzitě. V roce 2013 jsem získala na FF UK titul bakalář a dál jsem šla studovat na ČZU obor Evropská agrární diplomacie, který jsem nedávno dokončila. S výukou německého a českého jazyka mám šestiletou praxi, vyučuji jak skupinové, tak i individuální kurzy.
Hallo, ich heiße Katja. Narodila jsem se v Curychu, kde jsem od narození doma mluvila německy a česky. Dlouho mě to táhlo do Čech a po gymnáziu jsem se odstěhovala do Prahy. Vystudovala jsem magisterské studium oboru německý jazyk a literatura a bakalářské studium oboru Čeština pro cizince na FF UK. Už osmým rokem učím individuální i skupinové kurzy v jazykových školách i soukromě.