učí němčinu pro mediky
Němčina pro mediky je kurz, který určen nejen studentům středních zdravotnických škol, studentům lékařských fakult i lidem zaměstnaným ve zdravotnictví, jako jsou lékaři a zdravotní sestry, ale i širší odborné veřejnosti, která se o medicínu zajímá. V kurzu se probírá v menším množství gramatika, větší důraz je však kladen na porozumění textů týkajících se zdravotnictví a lékařství a na schopnost vyjadřovat se v medicínské terminologii a komunikovat v cizím jazyce. Úroveň kurzu je přizpůsobena jeho frekventantům. V kurzu musí být 6-10 účastníků.
Tento kurz nabízíme také ve zkrácené formě, a to jako Ranní kurz němčiny pro mediky, který se koná od 7:00 do 8:00 nebo od 7:30 do 8:30, záleží na zájmu klientů.

Pokud máte zájem, rádi se Vám přizpůsobíme. Napište nám Vaši jazykovou úroveň a doby, ve kterých byste měl/a zájem kurz navštěvovat. Obratem Vám zašleme nabídku.

3100 Kč/ 15 lekcí (90min)

Ranní kurz němčiny pro mediky: 2070Kč/ 15 lekcí (60min)

Výuka kurzů probíhá v týdnech 10.10. - 12.12. 2016(vánoční prázdniny), 2.1.-30.1. 2017
Individuální kurz : 4800 Kč/ 10 lekcí (90 minut)