učí konverzovat v němčině

Konverzace s rodilým mluvčím
V tomto skupinovém kurzu je důraz kladen především na komunikaci a schopnost porozumět. Frekventanti si rozšiřují slovní zásobu pomocí textů, na jejichž téma se pak baví, pomocí poslechových a komunikačních cvičení. Kurz je veden rodilou mluvčí. Materiály ke kurzu budou dodány lektorkou.
Pokud máte zájem, rádi se Vám přizpůsobíme. Napište nám Vaši jazykovou úroveň a doby, ve kterých byste měl/a zájem kurz navštěvovat. Obratem Vám zašleme nabídku.

3850Kč/ 15 lekcí (90min)

Individuální konverzace s rodilým mluvčím
Individuální konverzace je přizpůsobena jazykové úrovni klienta. Při individuální konverzaci se klade důraz na aktivní komunikaci s lektorem a lektor přizpůsobuje rytmus výuky potřebám klienta. Lektor také zajišťuje výukové materiály. Do kurzu je možné zapsat maximálně dva lidi, přičemž příplatek za druhou osobu je 1000 Kč k původní ceně kurzu.
Pokud máte zájem, rádi se Vám přizpůsobíme. Napište nám Vaši jazykovou úroveň a doby, ve kterých byste měl/a zájem kurz navštěvovat. Obratem Vám zašleme nabídku.

4800Kč/ 10 lekcí (90min)